Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięRSS Feed

Regulamin Tanie Noclegi

Przedstawiamy regulamin dla osób pragnących znaleźć za pomocą naszego portalu noclegi Katowice, Śląsk – miejsca, z których mamy najwięcej ofert. Prosimy o respektowanie zasad, jakie prezentujemy poniżej, w celu jak najlepszego funkcjonowania naszego portalu. Z nami wyszukają Państwo najlepsze oferty na pobyt i noclegi na Śląsku.

Regulamin

Zamieszczając ofertę w naszym portalu Noclegi-Slask.pl akceptujesz przedstawiony tutaj regulamin i wszystkie jego punkty.

§1 Postanowienia ogólne

1. Przedstawione na stronie WWW propozycje transakcji nie są ofertą w myśl kodeksu cywilnego, nawet jeśli występuje w nich nazwa oferta.

2. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Wydawcę, a także określa prawa i obowiązki Wydawcy oraz Klienta korzystającego z jego usług.

3. Możliwe jest zamieszczanie tylko ofert związanych tematycznie z Portalem Noclegi-Slask.pl i zgodnie z przypisanymi kategoriami.

4. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem będą usuwane przez Administratora natychmiastowo, bez podawania przyczyny.

5. Dodawanie oferty w wersji podstawowej jest całkowicie bezpłatne, jedyna płatna opcja to promowanie oferty.

6. Portal Noclegi-Slask.pl w celu zarejestrowania konta Użytkownika wymaga dodania darmowej oferty.

7. Dokonując rejestracji i dodania oferty Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail przez Administratora Portalu i firm współpracujących do celów marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych (informacje, reklamy itp.), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

8. Wydawcą i Administratorem Portalu Noclegi-Slask.pl oraz administratorem danych osobowych jest M.P. Social Networking LTD z siedzibą 33 PENTELIS STREET, OFFICE 448, 2013 STROVOLOS, NICOSIA, CYPRUS.

9. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili po zalogowaniu do swojego panelu administracyjnego ma możliwość edycji, usunięcia, poprawy swoich danych osobowych oraz edycji i zmiany treści dodanych ofert.

10. Wszelkie przedstawione w Portalu Noclegi-Slask.pl informacje są chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie Praw Autorskich i prawach pokrewnych i stanowią własność ich autorów.

11. Zdjęcia obiektów noclegowych są własnością ich autorów. Właściciele obiektów noclegowych wyrażają zgodę na ich umieszczenie w portalu Noclegi-Slask.pl.

12. Przeglądanie publikowanych ofert i innych zasobów Portalu Noclegi-Slask.pl jest dostępne dla każdego, nawet niezalogowanego użytkownika internetu, oraz są one ogólnodostępne bez żadnych opłat.

13. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Wydawca niniejszym ustala Regulamin.

§2 Prawa i zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych teleadresowych. Klientowi przysługuje prawo w każdej chwili do bezpłatnego uaktualniania danych.

2. W ramach swoich ofert, Użytkownik ma prawo do publikowania swoich danych teleadresowych, pełnej, nielimitowanej w żaden sposób informacji o swojej ofercie, oraz zdjęć w ilości do 5 sztuk o wadze do 500 Kb każde.

3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do dowolnej ilości zmian treści swoich ofert, zmian publikowanych zdjęć, lub do zastępowania swoich ofert innymi zgodnie z regulaminem Portalu Noclegi-Slask.pl.

4. Wszystkie oferty publikowane są na okres 30 dni. Po upływie okresu ważności oferty Użytkownik ma prawo do bezpłatnego przedłużenia oferty na okres kolejnych 30 dni bez żadnych ograniczeń.

5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do czasowego wstrzymania publikacji oferty lub jej usunięcia przy pomocy panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu.

6. W ramach dodawanej oferty użytkownik ma możliwość podawania pełnych danych teleadresowych i kontaktowych, w tym numerów telefonicznych i telefaxowych, adresów stron internetowych prezentowanych obiektów (za wyjątkiem adresów stron konkurencyjnych) oraz adresów kontaktowych e-mail.

7. Każdy użytkownik ma możliwość dodawania dowolnej ilości ofert dotyczących noclegów na Śląsku.

8. Użytkownik zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora lub wszczęcia przez nie jakichkolwiek postępowań związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw do opublikowania przez Użytkownika treści, zdjęć, materiałów graficznych, co do których prawa przysługują osobom trzecim i/lub organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub też wykorzystania wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, na żądanie Administratora, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz odszkodowań, zadośćuczynień, kar. grzywien itp.

9. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu Noclegi-Slask.pl przez Użytkownika do celów sprzecznych z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

10. Usunięcie konta użytkownika lub zablokowanie go przez Administratora na skutek złamania regulaminu jest nieodwołalne, a w szczególnych przypadkach Administrator może także zablokować całkowity dostęp do portalu Noclegi-Slask.pl z adresu IP użytkownika, którego konto zostało zablokowane.

11. Administrator ma obowiązek udostępnienia na wniosek odpowiednich organów (policja, prokuratura) danych konta użytkownika, w tym adresu IP.

§3 Ograniczenia odpowiedzialności i zastrzeżenia.

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane, informacje, teksty, obrazy, zdjęcia, opracowania oraz wszelkie inne treści publikowane, udostępniane, lub przekazywane w Portalu Noclegi-Slask.pl przez użytkowników, w tym za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność. Administrator nie ma obowiązku ich weryfikacji.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie przez osoby trzecie informacji, danych lub materiałów składających się na Profil Użytkownika, w tym fotografii, opisów ani też za ich wykorzystywanie przez te osoby.

3. Administrator nie odpowiada za utratę danych Portalu Noclegi-Slask.pl zgromadzonych w zasobach i systemach komputerowych przeznaczonych lub wykorzystywanych do obsługi Portalu spowodowanych awarią tych zasobów, brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem Internetu, atakiem wirusa komputerowego, zachowaniem osoby trzeciej.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu Noclegi-Slask.pl w celu jego ulepszenia, dodania usług lub przeprowadzenia innych prac, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.

5. Wszelka korespondencja elektroniczna będzie kierowana do użytkownika na zadeklarowany adres e-mail. Wysłanie w/w listu przez Wydawcę portalu Noclegi-Slask.pl będzie rozumiane za dostarczenie go Użytkownikowi.

6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z działaniem portalu Noclegi-Slask.pl należy kierować tylko i wyłączni przy pomocy formularza kontaktowego.

§4 Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie bezzwłocznie z chwilą jego publikacji.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podawania przyczyny.

3. Użytkownik ma prawo do zapoznania się z regulaminem w każdej chwili przed zalogowaniem.

4. Zalogowanie się użytkownika w portalu Noclegi-Slask.pl jednoznaczne jest z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

Regulamin opublikowano 27.02.2013.

Zapraszamy do korzystania z naszego portalu. Z nami wyszukacie Państwo noclegi w Katowicach i na Śląsku.